รายละเอียดหนังสือ
โลจิสติกส์
ผู้แต่ง : พงษ์ชัย อธิคอมรัตนกุล
สำนักพิมพ์ : ตถาอรา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.5 พ12 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 658.5 พ12
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 9789744098894
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045023ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***