รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการรักษาโรคเบาหวานด้วยตนเอง
ผู้แต่ง : อาเบะ ทสึมิ
สำนักพิมพ์ : หจก. เอมี่ เทรดดิ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 616.462 ท114 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 616.462 ท114
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 0 บาท ลักษณะหนังสือ
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN: 9744091304
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***