รายละเอียดหนังสือ
รู้จักสีน้ำ
ผู้แต่ง : สุมาลี เอกชนนิยม
สำนักพิมพ์ : วาดศิลป์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 751.422 ส46 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 751.422 ส46
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN: 9749169137
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***