รายละเอียดหนังสือ
south east asian curries
ผู้แต่ง : mridula baljekar
สำนักพิมพ์ : joanna lorenz
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.5 b-s รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 641.5 b-s
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: british library
ปีที่พิมพ์: 2013
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9781780192765
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***