รายละเอียดหนังสือ
สงครามความงาม
ผู้แต่ง : hayashi mariko
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : นว ม27 นิยาย
เลขเรียกหนังสือ : นว ม27
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 235
เลข ISBN: 9789742473457
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***