รายละเอียดหนังสือ
วาดเส้นพื้นฐาน
ผู้แต่ง : วิชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 741 ว112 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 741 ว112
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2535
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 9786165127721
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 18 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***