รายละเอียดหนังสือ
คณิตศาสตร์กับศิลป์
ผู้แต่ง : ปราณี วิชกูล
สำนักพิมพ์ : ราชภัฎพระนคร
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 510 ป 17 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 510 ป 17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045171ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***