รายละเอียดหนังสือ
หยุดยั้งและควบคุมเบาหวาน
ผู้แต่ง : สุณี ธนาเลิศกุล
สำนักพิมพ์ : ลีโอเปเปอร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 616.462 ส44 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 616.462 ส44
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 1790
เลข ISBN: 9789747784565
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1043532ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***