รายละเอียดหนังสือ
กบฏ ร.ศ. ๑๓๐ กบฏเพื่อประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม่
ผู้แต่ง : อัจฉราพร กมุทพิสมัย
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์วิชาการ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 959.3057 อ112 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 959.3057 อ112
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9748366367
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045407ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***