รายละเอียดหนังสือ
เทเรซา แม่พระของผู้ยากไร้
ผู้แต่ง : Charlotte Gray
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 920.72ก56 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 920.72ก56
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 75
เลข ISBN: 9746036785
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***