รายละเอียดหนังสือ
คณิตคิดสนุก 2
ผู้แต่ง : ปรีชา เนาว์เย็นผล
สำนักพิมพ์ : ไอเดีย สแควร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 510 ป17 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 510 ป17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2534
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045402ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***