รายละเอียดหนังสือ
เจ้า-ข้า ฟ้าเดียวกัน
ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์
สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 759.34ส หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 759.34ส
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2525
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 42
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045397ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***