รายละเอียดหนังสือ
บริหารงานสไตล์คลาสสิก
ผู้แต่ง : จอห์น เค คลีเม็นล์
สำนักพิมพ์ : นำอักษรการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658 ส16 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 658 ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9789749535677
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045351ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***