รายละเอียดหนังสือ
Introducing Britain
ผู้แต่ง : Dora Tarrant
สำนักพิมพ์ : Macmillan Education
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 428.4T หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 428.4T
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: london
ปีที่พิมพ์: 1975
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 333150554
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045394ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***