รายละเอียดหนังสือ
สนุกกับกฎหมาย
ผู้แต่ง : บุญร่วม เทียมจันทร์
สำนักพิมพ์ : ทวีวัฒน์การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 340บ43 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 340บ43
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9744842008
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045392ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***