รายละเอียดหนังสือ
ผู้นำกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน
ผู้แต่ง : อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์
สำนักพิมพ์ : สายใจ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 158.4 อ15พ รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 158.4 อ15พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 80
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045317ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***