รายละเอียดหนังสือ
อภินิหารมหัศจรรย์
ผู้แต่ง : นที ลานโพธิ์
สำนักพิมพ์ : ไพลิน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 113 น15 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 113 น15
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 79
เลข ISBN: 9748637751
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045304ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***