รายละเอียดหนังสือ
ยิ่งฉลาด ยิ่งทุกข์ ตัวกู-ของกูคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์
ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.382 พ.ย รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 294.382 พ.ย
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 10
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045303ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***