รายละเอียดหนังสือ
ยึดหลักปักแน่นกับงานสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุขภาวะ
ผู้แต่ง : กาญจนา แก้วเทพ
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 613 ก23 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 613 ก23
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 185
เลข ISBN: 9749466845
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045294ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***