รายละเอียดหนังสือ
กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
สำนักพิมพ์ : นิติธรรม
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 344.01พ12 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 344.01พ12
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 485
เลข ISBN: 9789742034252
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045348ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***