รายละเอียดหนังสือ
แก่นพุทธศาสน์
ผู้แต่ง : พุทธทาส อินทปัญโญ
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.34 พ44 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 294.34 พ44
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045349ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***