รายละเอียดหนังสือ
ถาม - ตอบ แพ่ง อาญา เล่ม ๓
ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
สำนักพิมพ์ : เจริญรัฐการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 346 ส16 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 346 ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN: 9789742468460
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045355ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***