รายละเอียดหนังสือ
เป้าหมาย และวิธีกำหนดเป้าหมาย
ผู้แต่ง : Larrie A. Rouillard
สำนักพิมพ์ : เอ็กซเปอร์เน็ท
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.401 ร411 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 658.401 ร411
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9749184912
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045354ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***