รายละเอียดหนังสือ
ภาษาไทยวันนี้ เล่ม ๑
ผู้แต่ง : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : ครุสภาลาดพร้าว
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 495.9118 ก17ภ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 495.9118 ก17ภ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9742686483
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045353ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***