รายละเอียดหนังสือ
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
ผู้แต่ง : ยงยุทธ ยุทธวงศ์
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางชีวภาพ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 574ส215 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 574ส215
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 350
เลข ISBN: 9742292566
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045342ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***