รายละเอียดหนังสือ
พับผ้าเช็ดหน้ารูปสตว์
ผู้แต่ง : จรูญศรี พลเวียง
สำนักพิมพ์ : ประดิดประดอย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ 746.96 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : อ 746.96
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 9747947676
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045126ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***