รายละเอียดหนังสือ
ทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์การบัญชีบรหาร
ผู้แต่ง : Jae K. Shim
สำนักพิมพ์ : แมคกรอ-ฮิล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 657.046 S- รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 657.046 S-
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 290
เลข ISBN: 9742080399
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045132ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***