รายละเอียดหนังสือ
นิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้แต่ง : มนัส สุวรรณ
สำนักพิมพ์ : โอ เอส พริ้นติ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 574.5ม หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 574.5ม
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2532
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 60
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045385ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***