รายละเอียดหนังสือ
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง : รำพรรณ จันทวิวัฒน์
สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 510 ร216 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 510 ร216
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9742777438
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045431ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***