รายละเอียดหนังสือ
ชีววิทยา
ผู้แต่ง : กฤษณ์ มงคลปัญญา
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 570ก17 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 570ก17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9745537012
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045464ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***