รายละเอียดหนังสือ
การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสาร
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 519.50285ก117 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 519.50285ก117
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 320
เลข ISBN: 9749940598
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045426ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***