รายละเอียดหนังสือ
ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
ผู้แต่ง : สิทธิธรรม โรหิตะสุข
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 709.593ส34ศ หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 709.593ส34ศ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9789744669995
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045448ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***