รายละเอียดหนังสือ
ญี่ปุ่นฉบับประเป๋า
ผู้แต่ง : คินจิ คาวามูระ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์รวมข่าวต่างประเทศ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 952ญ หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 952ญ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2528
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 54
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045471ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***