รายละเอียดหนังสือ
ตายเย็น
ผู้แต่ง : อีแร้ง
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 895.9131 อ37 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 895.9131 อ37
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 85
เลข ISBN: 9748429938
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045440ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***