รายละเอียดหนังสือ
แม่เล่าให้ฟัง
ผู้แต่ง : เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
สำนักพิมพ์ : โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 808.54ส-ม หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 808.54ส-ม
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2538
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9747047136
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045483ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***