รายละเอียดหนังสือ
เคมีพื้นฐาน
ผู้แต่ง : สุนทรี พิริยกิจ
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 540ส-ค หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 540ส-ค
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2520
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 36
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045485ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***