รายละเอียดหนังสือ
จริยธรรมทางธุรกิจ
ผู้แต่ง : สมคิด บางโม
สำนักพิมพ์ : พัฒนวิทย์การพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 174.4ส16 หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 174.4ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 9749417267
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 03 เมษายน 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1045489ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***