รายละเอียดหนังสือ
สูตรงานต่อผ้าที่ใครๆก็ทำได้
ผู้แต่ง : มาซาโกะ วากาผามา
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พิชลิชชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 764.46ว21 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 764.46ว21
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9789742473266
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046564ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***