รายละเอียดหนังสือ
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ
ผู้แต่ง : จันทรา ทองด้วง
สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 428 จ115ภ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 428 จ115ภ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2562
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN: 9789743023978
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046573ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***