รายละเอียดหนังสือ
เสื้อสูตรสตรีเบื้องต้น
ผู้แต่ง : จิตรพี ชวาลาวัณย์
สำนักพิมพ์ : ต้นอ้อแกรมมี่จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 646.4จ34 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 646.4จ34
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9745191116
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046576ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***