รายละเอียดหนังสือ
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ทริ้นดิ้งกรุ๊ปจำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.3013พ16 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 294.3013พ16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2533
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก:
เลข ISBN: 9748049469
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046530ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***