รายละเอียดหนังสือ
ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรรีประสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ้กระทรวงการต่างประเทศ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 327.5930596 ก17ข หนังสือรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 327.5930596 ก17ข
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046580ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***