รายละเอียดหนังสือ
PINN SEWING
ผู้แต่ง : เจือจันทร์ คงประเสริฐกิจ
สำนักพิมพ์ : อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 746.4 อ27 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 746.4 อ27
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 978974098169
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046543ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***