รายละเอียดหนังสือ
พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
ผู้แต่ง : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินีนาถิ ในราชการที่ 9
สำนักพิมพ์ : ink fine art
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 581ส211พ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 581ส211พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2561
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046577ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***