รายละเอียดหนังสือ
engage
ผู้แต่ง : Nicholas Tims
สำนักพิมพ์ : oxford
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 428 M-E รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 428 M-E
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2008
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 510
เลข ISBN: 9780194536561
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 29 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046568ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***