รายละเอียดหนังสือ
การตามรอยพระอรหันท์มรดกธรรม
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : แสวงสุทธิการพิมพื
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.3112พ14ก รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 294.3112พ14ก
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 142
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046848ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***