รายละเอียดหนังสือ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง : เกษม จันทร์แก้ว
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 577 ก58 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 577 ก58
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 260
เลข ISBN: 9745373591
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046562ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***