รายละเอียดหนังสือ
หมากรุกภาษา
ผู้แต่ง : ศรีภูมิ อัครมาส
สำนักพิมพ์ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 428ศ17 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 428ศ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 135
เลข ISBN: 9748664937
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046825ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***