รายละเอียดหนังสือ
ในหลวงของปวงไทย
ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 923.1593ช84 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593ช84
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 170
เลข ISBN: 9789748466378
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046824ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***