รายละเอียดหนังสือ
ทักษะกระบวนการ
ผู้แต่ง : จิตนา ศรีสะโพธิ์
สำนักพิมพ์ : พริ้นแอนด์คอนดทรล
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 371.102จ35 รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 371.102จ35
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9742416796
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 30 พฤษภาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1046846ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***